O Data Zoom Management Consulting

Data Zoom jest firmą doradczą wspierającą zakłady ubezpieczeń zarówno w kwestiach strategicznych, jak i operacyjnych. Nasze możliwości działania oraz doświadczenie kluczowych osób z naszego zespołu obejmują nie tylko Polskę, ale cały region Europy Środkowo-Wschodniej.

W naszym działaniu opieramy się na jak najbliższej współpracy z klientem, łącząc obiektywizm spojrzenia „z zewnątrz” z ciągłą, partnerską interakcją
i współtworzeniem rozwiązań.

Zakres naszych kompetencji rozciąga się od zagadnień strategicznych, takich, jak wybór drogi rozwoju czy fuzje i przejęcia po wyzwania operacyjne,
np. analizę potrzeb rynku, konkurencyjności czy tworzenie nowych produktów.

Trzon naszego zespołu stanowią fachowcy o wieloletnim doświadczeniu w pracy na i dla rynków ubezpieczeniowych. Ich drogi zawodowe dały im możliwość teoretycznego i praktycznego poznania wszystkich aspektów funkcjonowania zakładów ubezpieczeń o zróżnicowanej wielkości, celach
i możliwościach.


Nasze wartości

Wartości, którym jesteśmy wierni, wytyczają nasze działania, jako firmy. Określają też postępowanie każdego z nas, niezależnie od wyzwań, z jakimi
się stykamy.

Szacunek

Porozumienie

Wartość

Trwałość więzi


Nasze podejście

Nasze podejście oparte jest na czterech głównych wyróżnikach:

Rzetelności

Współuczestnictwie

Otwartości w komunikacji

Ciągłych ulepszeniach


Kompetencje w sektorze ubezpieczeń

Strategie rozwoju
 • Diagnozy przewag konkurencyjnych
  i strategie ich wzmacniania
 • Wspieranie transformacji strategicznych, zmieniających przyjęte kierunki rozwoju
 • Skuteczne wdrożenia (operacjonalizacje) strategii
 • Wdrożenia innowacyjnych produktów na rynek
 • Rozwój poprzez ekspansję terytorialną oraz w ramach łańcucha wartości
Doskonałość operacyjna
 • Poprawa efektywności sprzedaży (doświadczenie klienta, retencja / konwersja, strategia kanałów sprzedaży, systemy motywacyjne)
 • Dobór strategii produktowych
  i cenowych w segmencie klienta indywidualnego i MŚP
 • Modele zarządzania segmentem korporacyjnym i reasekuracją
 • Duże transformacje cyfrowe
 • Restrukturyzacje i reorganizacje grup ubezpieczeniowych i poszczególnych obszarów biznesowych
Analityka i innowacje
 • Optymalizacje procesów decyzyjnych
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji
  w zarządzaniu działalnością ubezpieczeniową
 • Złożone analizy segmentacyjne
 • Modelowanie probabilistyczne zawężające zakres rozważanych scenariuszy rozwoju
 • Benchmarking strategiczny
 • Innowacje typu plug&play, zarządzanie rozwojem innowacyjności

Partnerzy


Krzysztof Jarmuszczak
Partner Zarządzający

Krzysztof wspiera ubezpieczycieli w przeprowadzaniu transformacji strategicznych, doborze strategii rozwoju, usprawnianiu modeli zarządzania organizacją oraz poprawie zwinności operacyjnej.

Od blisko 40 lat jest związany z sektorem ubezpieczeń Europy Środkowo-Wschodniej. Posiada doświadczenie w obszarze zarządzania działalnością ubezpieczeniową (PZU, prezes zarządu), reasekuracyjną (PTR/Polish Re, prezes zarządu) oraz działalnością brokerską (jedna z pierwszych firm brokerskich w Polsce, obecnie Willis Polska, prezes zarządu).
W przypadku dwóch ostatnich z wymienionych podmiotów, jest ich współzałożycielem. Jest laureatem Odznaki za Zasługi dla Ubezpieczeń przyznawanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Krzysztof jest Partnerem Zarządzającym oraz Prezesa Zarządu.

Dane kontaktowe:
+48 600 034 100
krzysztof.jarmuszczak@datazoom.pl


Marek Balcerzak
Partner

Marek wspiera klientów w doborze strategii rozwoju, strategii produktowych i cenowych, usprawnianiach modeli zarządzania organizacją oraz dużych transformacji strategicznych.

Od blisko 20 lat związany z sektorem ubezpieczeń Europy Środkowo-Wschodniej. Posiada doświadczenie wspierania rozwoju organizacji o zróżnicowanej skali działalności (od 0,5% do 45% udziału w rynku), działających w różnych modelach biznesowych, na rynkach o zróżnicowanym poziomie konkurencyjności.

Bezpośrednio przed dołączeniem do Data Zoom, Marek odpowiadał za obszar Analiz Strategicznych
Grupy PZU.

Marek jest Partnerem w obszarze Doradztwa Strategicznego.

Dane kontaktowe:
+48 604 182 893
marek.balcerzak@datazoom.pl


Artur Kruszewski
Partner

Artur wspiera ubezpieczycieli w przeprowadzaniu transformacji technologicznych, zarządzaniu obszarami technologicznymi, projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań usprawniających procesy sprzedaży i obsługi klienta oraz zarządzaniu zmianą.

Od ponad 15 lat związany sektorem technologicznych w ubezpieczeniach. Posiada bogate doświadczenie zarządzania projektami transformacyjnymi (Link4, Unilink) oraz tworzenia od podstaw operacji typu Direct w Polsce i Czechach (Link4, Direct Pojistovna).

Artur jest Partnerem w obszarze Doradztwa Operacyjnego.

Dane kontaktowe:
+48 606 850 877
artur.kruszewski@datazoom.pl


KontaktData Zoom Management Consulting Sp. z.o.o.
ul. Rozbrat 10/14/13, 00-451 Warszawa
KRS: 0000499102
NIP: 5242766978
contact@datazoom.pl


Krzysztof Jarmuszczak

Partner Zarządzający
+48 600 034 100
krzysztof.jarmuszczak@datazoom.pl